SPECIFIKACIJE RADA PROGRAMA "MALOPRODAJA 2.0"

DOC PDF

1.OPIS PROZORA

SKLADIŠTE

Skladište se dijeli na skladište vlastite (kupljene) robe i skladište robe u komisiji. U lijevom gornjem kutu prozora nalazi se padajuća lista za odabir skladišta.
Pokraj padajuće liste nalaze se gumbi osvježavanje popisa (popunjavanje podataka iz baze), automatsko podešavanje širine kolona i visine redova te gumb za "zaključavanje" mogućnosti mijenjanja podataka direktno u popisu.
Desno od popisa artikala nalaze se gumbi unos, brisanje i promjenu podataka artiklu. Ovakva manipulacija artiklima nije knjigovodstveno ispravna jer se ne knjiži na Knjizi popisa robe.
Ispod gumba za manipulaciju nalaze se kontrole za filtriranje popisa ("Popis detaljno") i Rekapitulaciju robe
Rekapitulacija robe
Program traži zadnju inventuru u trenutnoj poslovnoj godini i uzima stanje robe kao početno stanje izračuna.
Zatim prolazi sve kalkulacije nakon inventure i dodaje količinu robe ili artikle. Nakon toga program oduzima količinu robe na računima i povratnicama nakon datuma inventure. Na kraju program uspoređuje trenutno stanje robe na skladištima sa izračunom količine. Ukoliko postoji razlika program će Vam prikazati "problematične" artikle.

USLUGE

VRH

Prozor za unos, pregled, brisanje i promjenu podataka o uslugama
Pod "Uslugom" se smatramo npr. "Servis", "Fotokopiranje", "Obrada dokumenta" itd..
Usluge možete prodavati isto kao i robu. Podatci potrebni za unos usluge su šifra (jedinstveni podatak), naziv, porez koji će se obračunavati, grupa i prodajna cijena (sa uključenim porezom).
Usluge možete dodavati, mijenjati ili brisati bez ikakvih posljedica sa napomenom da program neće dopustiti brisanje usluge ukoliko ona postoji na maloprodajnim računima.

PARTNERI

VRH

Prozor za unos, pregled, brisanje i promjenu podataka o partnerima.
Partneri se dijele na Dobavljače ili Kupce.
Podatci potrebni za unos partnera su naziv (ime tvrtke ili kupca) koji je jedini obavezni podatak, adresa, poštanski broj, mjesto, brojevi telefona, e-mail, matični broj, žiro račun, rabat koji Vam je odobren od strane dobavljača. Iznos rabata se na kalkulacijama može mijenjati.
Partnere možete dodavati, mijenjati ili brisati bez ikakvih posljedica sa napomenom da program neće dopustiti brisanje partnera ukoliko je vezan na kalkulaciju, povratnicu, zapisnik o promijeni cijena ili maloprodajni račun.

KARTICE

VRH

Prozor za unos, pregled, brisanje i promjenu podataka o kreditnim karticama.
Ukoliko na Kasi kao način plaćanja odaberete "Kartica", program će od Vas zahtijevati do odaberete kreditnu karticu sa padajuće liste koja se popunjava podatcima sa ovog prozora.
Ovaj postupak je neophodan za izračun zarade na "Izvještaju o zaradi" gdje se od ukupnog iznosa zarade oduzima iznos provizije kartične kuće.
Podatci potrebni za unos kartice su naziv kartice koji je obavezni podatak, adresa, broj telefona, kontakt, žiro račun i iznos provizije koju kartična kuća obračunava na transakcije.
Kartice možete dodavati, mijenjati ili brisati bez ikakvih posljedica sa napomenom da program neće dopustiti brisanje kartice  ukoliko je ona vezana maloprodajni račun.

BONOVI

VRH

Prozor za unos, pregled, brisanje i promjenu podataka o poklon bonovima.
Ukoliko na Kasi označite da se radi o plaćanju "Poklon bon", program će od Vas zahtijevati do odaberete bon sa padajuće liste koja se popunjava podatcima sa ovog prozora.
Ako je iznos računa veći od vrijednosti poklon bona, onda program kao način plaćanja za ostatak iznosa podrazumijeva način odabran na padajućoj listi.
Podatci potrebni za unos poklon bona su šifra, naziv i vrijednost poklon bona u kunama.
Partnere možete dodavati, mijenjati ili brisati bez ikakvih posljedica sa napomenom da program neće dopustiti brisanje poklon bona ukoliko je vezan maloprodajni račun.
Na prozoru se nalazi i gumbi "Prodaja bonova" koji otvara kasu u kojoj možete prodavati SAMO poklon bonove i "Pregled prodaje" koji otvara prozor sa evidencijom računa od prodaje poklon bonova. Račune možete stornirati, obrisati, renumerirati ili ponovo ispisati.

IZVJEŠTAJI

VRH

Prozor za pregled i ispis izvještaja i sastoji se od kontrola za odabir uvijeta izvještaja i kontrola za odabir ili podešenje pisača
Izvještaji su :
Pregled utržaka - ispis dnevnih utržaka prema načinu plaćanja za odabrani period
Blagajnički izvještaj- ispis dnevnog blagajničkog prometa
Knjiga popisa robe (KP obrazac) - ispis evidencije promijene vrijednosti skladišta (komisije ili vlastite robe) za odabrani period
Robno stanje - ispis evidencije nabave i prodaje robe razvrstano po artiklima
Knjiga prometa usluga - ispis evidencije prodaje usluga razvrstanih prema datumu i broju računa za odabrani period
Izvještaj o zaradi - ispis izračuna Vaše zarade po stavkama za odabrani period
Prodaja poklon bonova - ispis evidencije prodaje poklon bonova

STATISTIKA

VRH

Prozor za pregled statistike u grafovima po odabranim uvijetima i sa mogučnošću filtriranja.
Izvještaji su :
Odnos nabava - prodaja - odnos iznosa ili količina nabave i prodaje robe po danima, artiklima ili dobavljačima za odabrani period
Prodaja- prodaja usluga ili prodaja artikala po danima, artiklima ili dobavljačima
Nabava - nabava artikala po danima, artiklima ili dobavljačima

RAČUNI

VRH

Prozor za pregled, brisanje, storniranje i uređivanje maloprodajnih računa.
Pod pojmom "Maloprodajni račun" smatramo račune koje Vi izdajete kupcima u maloprodaji.
Više o unosu računa i radnjama koje program obavlja u pozadini nakon unosa saznajte ovdje.
U slučaju greške račune možete stornirati (knjigovodstveno ispravno) , brisati ili uređivati što je knjigovodstveno neispravno.
Ukoliko račun obrišete ili stornirate program vraća robu sa računa na skladište i smanjuje iznos dnevnog utrška za iznos računa.
Ako račun naknadno uređujete program prvo zadužuje skladište za svu robu sa računa prije promijene a zatim razdužuje robu nakon promijene računa. Isto se događa i sa dnevnim utrškom za taj dan.

KALKULACIJE

VRH

Prozor za pregled, brisanje, storniranje i uređivanje kalkulacija.
Pod pojmom "Kalkulacija" smatramo proces zaduženja skladišta za robu koju ste nabavili putem ulaznih računa (skladište vlastite robe) i dostavnica (skladište robe u komisiji). Ovdje se također definira i prodajna cijena artikla. Više o unosu računa i radnjama koje program obavlja u pozadini nakon unosa saznajte ovdje.
U slučaju greške kalkulacije možete stornirati (knjigovodstveno ispravno) , brisati ili uređivati što je knjigovodstveno neispravno.
Ukoliko kalkulaciju obrišete roba sa kalkulacije se razdužuje sa skladišta, ali se to razduženje ne evidentira u Knjizi popisa nego se evidencija te kalkulacije u knjizi popisa također briše. Također, ako brišete kalkulaciju koja nije zadnja u trenutnoj poslovnoj godini dolazi do "rupe" u brojevima kalkulacije. Dakle ukoliko pogriješite kod unosa jedino ispravno je da kalkulaciju stornirate.
Ako kalkulaciju naknadno uređujete program prvo razdužuje skladište za svu robu sa kalkulacije prije promijene a zatim zadužuje robu nakon promijene kalkulacije. Evidencija te kalkulaciji u Knjizi popisa se također mijenja.

INVENTURE

VRH

Pod pojmom "Inventura" smatramo kontrolni popis robe.
Na popisu mogu biti inventure sa statusom "Zatvorena" ili "Otvorena". Ukoliko je inventura "Otvorena" podrazumijevamo da je radna i podatci u njoj se mogu mijenjati. "Zatvorene" inventure se mogu SAMO pregledavati. Također se mogu ispisati "Kontrolna lista", "Inventurna lista" i "Zapisnik o višku ili manjku robe". Nakon zaključenja inventure program provijerava da li je to prva inventura u poslovnoj godini. Ukoliko je to slučaj program je evidentira na knjizi popisa kao završno stanje u prethodnoj poslovnoj godini i početno stanje u trenutnoj poslovnoj godini. Također se i stanje (količina) robe na skladištu ažurira prema količini robe u inventuri.
VAŽNA NAPOMENA
Ukoliko inventuru zaključujete nakon 1.1. kao početnu, program kao datum određuje 1.1. u tekućoj godini, a ukoliko ste u međuvremenu imali ulaze (kalkulacije) ili izlaze robe (maloprodajni računi i povratnice) program sam dodaje ili skida količinu robe na inventuri.

ZAPISNICI O PROMIJENI CIJENA

VRH

Prozor za unos, pregled, brisanje i promjenu podataka o zapisnicima o promijeni cijena.
Pod pojmom "Zapisnik o promijeni cijena" podrazumijevamo dokument koji prati promjenu prodajne cijene artikla i evidentira tu promjenu u knjizi popisa robe.
Izradom zapisnika o promijeni cijena možete definirati i promotivnu akciju za neke artikle i u tom slučaju definirate datum i vrijeme početka i završetka promotivne akcije.
U nekim slučajevima kod izrade kalkulacije program će sam napraviti zapisnike o promijeni cijena, za detalje pogledajte ovdje.
Takve zapisnike ne možete brisati, uređivati ili stornirati.

POVRATNICE ROBE DOBAVLJAČIMA

VRH

Prozor za unos, pregled, brisanje i promjenu podataka o povratnicama robe dobavljaču.
Pod pojmom "Povratnica" podrazumijevamo dokument koji prati razduženje skladišta zbog oštećenja, zahtijeva dobavljača itd...
Nakon što unesete povratnicu program će smanjiti količinu robe na skladištu za količinu robe na povratnici. Također će i to razduženje evidentirati u Knjizi popisa.
U slučaju greške povratnicu možete stornirati (knjigovodstveno ispravno) , brisati ili uređivati što je knjigovodstveno neispravno.
Ukoliko povratnicu obrišete roba sa povratnice se ponovo zadužuje na skladište, ali se to zaduženje ne evidentira u Knjizi popisa nego se evidencija te povratnice u knjizi popisa također briše. Također, ako brišete povratnicu koja nije zadnja u trenutnoj poslovnoj godini dolazi do "rupe" u brojevima . Dakle ukoliko pogriješite kod unosa jedino ispravno je da povratnicu stornirate.
Ako povratnicu naknadno uređujete program ponovo zadužuje skladište za svu robu na povratnici prije promijene a zatim razdužuje robu nakon promijene povratnice. Evidencija te povratnice u Knjizi popisa se također mijenja.

DNEVNI POLOG NOVCA

VRH

Prozor za unos iznosa dnevnog pologa novca u blagajni.
Prozor se sastoji od kontrole za odabir datuma i unos iznosa pologa.
Ukoliko polog za odabrani datum već postoji u bazi podataka program će ga jednostavno "pregaziti" novim iznosom.

KASA (BLAGAJNA)

VRH

Prozor za unos maloprodajnih računa.
Podržava ispis računa na POS ili obični printer, različite načine plaćanja, odobravanje popusta na ukupni iznos računa ili po svakom artiklu posebno, plaćanje poklon bonovima, vezanje računa za kupca, ispis LOGO-a tvrtke na računima itd..
Detalje vezane uz način unosa i radnje koje program odrađuje nakon unosa računa pogledajte ovdje .

2. NAČIN RADA

UNOS ROBE - KALKULACIJA

VRH

Izrada kalkulacije je definiranje prodajne cijene i dodavanje robe na skladište. Preko kalkulacije se roba može unositi ili na skladište kupljene robe ili na skladište robe u komisiji.
Ukoliko robu unosite na skladište kupljene robe onda je temelj za kalkulaciju ulazni račun (faktura), a ako robu unosite na skladište robe komisiji onda je temelj dostavnica dobavljača
Robu sa temeljnog dokumenta (fakture ili dostavnice) dodajemo tako da popunimo sve potrebne ulazne podatke (šifra, barcode, naziv, količina, ku cijena, popust, rabat i ovisni troškovi) a program će Vam izračunati nabavnu cijenu.
Prodajnu cijenu možete definirati tako da sami unesete iznos ili postotak marže i poreznu stopu a program će Vam izračunati konačnu (prodajnu) cijenu.
Konačnu cijenu artikla možete i sami upisati, a program će Vam na temelju te cijene i odabrane porezne stope sam izračunati iznos rabata.
Ukoliko roba već postoji na skladištu program provjerava da li je stara prodajna cijena ista kao i nova. Ako nije program kreira novi zapisnik o promijeni cijena i na temelju te promijene razdužuje ili zadužuje knjigu popisa robe. Nakon toga se Nakon te provjere program prolazi sve artikle i na temelju prodajne cijene i količine zadužuje knjigu popisa robe (količina * prodajna cijena = Zaduženje knjige popisa) i unosi kalkulaciju u bazu podataka.

PRODAJA ROBE I USLUGA - MALOPRODAJNI RAČUN

VRH

Kod izrade maloprodajnog računa prolazite slijedeće korake :
1. Dodavanje artikala ili usluga na račun - definirate količinu i posto ili iznos popusta ukoliko ga odobravate.
2. Odabir načina plaćanja
3. Definiranje postotka ili iznosa popusta na iznos cijelog računa ukoliko ga odobravate
Nakon što račun unesete u bazu program prolazi kroz artikle na računu i smanjuje njihovu količinu na skladištu. Ukoliko na računu ima artikala sa skladišta robe u komisiji program ih razvrstava prema dobavljaču i generira kalkulacije preko kojih prebacuje robu sa skladišta komisije na skladište kupljene robe.
Na taj način se skladište komisije razdužuje a skladište kupljene robe zadužuje za prodanu robu. Nakon toga se iznos artikala na računu evidentira kao razduženje skladišta vlastite robe.
Zadnja radnja koju program odrađuje je pribrajanje ukupnog iznosa računa u dnevni utržak. Usluge na računu se kod razduženja skladišta ignoriraju te su bitne samo za dnevni utržak

POVRAT ROBE - POVRATNICA DOBAVLJAČU

VRH

U izradi ...

PROMIJENA CIJENA - ZAPISNIK O PROMIJENI CIJENA

U izradi ...


Aplikacije Lončar j.d.o.o.
Hlebinska 23a, Zagreb
OIB. 61504895899
ž.r. 2330003-1153084712
IBAN_HR7624070001100504813
M_ +385 098 935 9357
E_ prodaja@aplikacije-loncar.hr
W_ www.infarkt.hr