Maloprodaja 2.0
maloprodaja 2.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

U dokumentu :
manipulacija
filtriranje

Izlazni računi

Detaljne upute za izradu računa pogledajte ovdje

Popis izlaznih računa

Prozor za pregled i manipulaciju računa podijeljen je na četiri cijeline i to:

1. Popis računa - tablica sa popisom računa i alatna traka sa kontrolama za opcije pregleda i tražilicom
2. Manipulacija - alatna traka sa kontrolama za manipulaciju
3. Popis artikala - tablica sa popisom artikala koji se nalaze u računu označenom na popisu (1)
4. Filtriranje - alatna traka sa kontrolama za filtriranje popisa računa

Popis računa

Iznad popisa računa nalazi se alatna traka sa tražilicom i kontrolama za opcije pregleda.
Alatna traka za pregled izlaznih računa

Nakon što kliknete na račun u popisu (1) program će popuniti popis artikala (3) robom koja se nalazi u tom računu.
Iznad popisa artikala (3) nalazi se alatna traka sa tražilicom i kontrolama za opcije pregleda.
Alatna traka za pregled artikala na izlaznom računu

Manipulacija

Panel za manipulaciju

Alatna traka sadrži sljedeće kontrole za manipulaciju :

Novi račun - otvara prozor za unos novog računa (kasa)

Briši označene - briše račune označene na popisu

Uredi označeni - otvara prozor za unos novog računa popunjen podacima iz računa označenog na popisu. Nakon spremanja program će zamijeniti postojeći račun sa novim

Storno označenog - stornira račun označen na popisu

Renumeriraj popis - program će uzeti sve račune u poslovnoj godini, posložiti ih prema datumu unosa i na temelju tog redoslijeda dodijeliti broj računa

Ispis računa i Pregled ispisa - Ispis ili pregled ispisa (PrintPreview) računa označenih na popisu. Ukoliko su opcije ispisa tako podešene račun se printa na POS pisač.

Filtriranje

Panel za filtriranje računa

Alatna traka sadrži sljedeće kontrole za filtriranje popisa računa :

Djelatnik - operater koji je izdao račun. Ukoliko je opcija postavljena na "Svi operateri" uvjet je iginoriran

Period od: - datum od kojeg želite prikaz računa na popisu

Period do : - datum do kojeg želite prikaz računa na popisu

Popuni popis - popunjavanje popisa računa prema gore zadanim uvijetima

Filtriranje po artiklima - otvara prozor za odabir robe. Program će nakon odabira popuniti popis samo računima koje sadrže te (odabrane) artikle.


Upute za rad
Blagajna (PC-Kasa)
Skladište
Usluge
Partneri
Kartice
Poklon bonovi
Kalkulacije ili ulazni računi
Izvještaji
Statistika
Izlazni računi
Zapisnici o promijeni cijena
Povratnice robe dobavljaču
Inventure ili popisi robe
Dnevni polog
Opcije programa
Operateri
Korak po korak upute za ...
Instalacija programa
Unos računa (Kasa)
Unos kalkulacije
Unos zapisnika o promijeni cijena
Unos povratnice robe dobavljaču
Unos inventure ili popisa robe
Unos artikla na skladište
Unos usluge
Unos kartice kao način plaćanja
Unos poklon bona
Prodaja poklon bona
Backup baze podataka
Restore baze podataka