Maloprodaja 2.0
maloprodaja 2.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

U dokumentu :
unos poklon bona
prodaja bonova
pregled prodaje

Poklon bonovi

U programu "Maloprodaja 2.0" ugrađena je prodaja poklon bonova i prodaja na poklon bonove (kao sredstvo plaćanja).

Prozor za manipulaciju i pregled poklon bonova sastoji se od tablice za pregled (1), alatne trake za prilagođavanje prikaza (2) te alatne trake za manipulaciju bonovima (3).

Popis pokon bonova

Popis bonova

U kontrolnoj traci (2) nalaze se sljedeće kontrole :
Poklon bon - manipulacija

1 - Gumb za automatsko podešavanje širine redaka u tablici 1
2 - Gumb za automatsko zaključavanje mogućnosti unosa ili promijene redaka direktno u tablici 1
3 - Gumb za popunjavanje podataka iz baze (refresh)


Manipulacija

U alatnoj traci za manipulaciju poklon bonovima (3) nalaze se slijedeće kontrole

Panel za unos novog poklon bona

Novi bon

Otvara se panel za unos novog poklon bona. Unesite šifru, naziv i vrijednost poklon bona u kunama

Nakon toga kliknite na gumb "Dodaj" i poklon bon će se pojaviti na popisu

Uredi označeni

Označite poklon bon na popisu i kliknite na gumb "Uredi označeni". Nakon što promijenite željene podatke kliknite na gumb "Spremi promijene"

Prodaja bonova

Popis pokon bonova

Kasa koja služi za prodaju poklon bonova sastoji se od sljedećih kontrola :

Ispod polja "Broj računa" nalaze se gumbi :
Dodaj na račun (ENTER) - klikom na taj gumb ili pritiskom na tipku "ENTER" program dodaje poklon bon odabran u padajućoj listi (1) na tablicu za prodaju.
Briši sa računa (DEL) - klikom na taj gumb ili pritiskom na tipku "Delete" program briše označeni poklon bon iz tablice za prodaju.
Unos računa (F9) - klikom na taj gumb ili pritiskom na tipku "F9" program sprema račun u bazu podataka.
Način plaćanja (F8) - padajuća lista za odabir načina plaćanja računa.
Kupac - polje za upis kupca.

Pregled prodaje

Popis pokon bonova

Prozor služi za pregled i manipulaciju prodaje poklon bonova (računa) i sastoji se od sljedećih kontrola :

Manipulacija

Panel za manipulaciju

Alatna traka za manipulaciju računa sastoji se od sljedećih kontrola

Unos računa otvara kasu za prodaju poklon bona

Briši označene brisanje računa označenih na popisu (2)

Storno označenog storniranje računa označenih na popisu (2)

Renumeriraj popis - program će uzeti sve račune u poslovnoj godini, posložiti ih prema datumu izdavanja i na temelju tog redoslijeda dodijeliti računima broj

Ispis računa i Pregled ispisa - Ispis ili pregled ispisa (PrintPreview) računa označenog na popisu

Izvoz u Excel - Izvoz označenih računa u Excel dokument


Filtriranje računa

Odaberite djelatnika koji je izdao račun , zatim odaberite vremenski period (datum od -do) za koji želite pregled računa i kliknite na gumb Popuni račune.

Filtriranje računa
Upute za rad
Blagajna (PC-Kasa)
Skladište
Usluge
Partneri
Kartice
Poklon bonovi
Kalkulacije ili ulazni računi
Izvještaji
Statistika
Izlazni računi
Zapisnici o promijeni cijena
Povratnice robe dobavljaču
Inventure ili popisi robe
Dnevni polog
Opcije programa
Operateri
Korak po korak upute za ...
Instalacija programa
Unos računa (Kasa)
Unos kalkulacije
Unos zapisnika o promijeni cijena
Unos povratnice robe dobavljaču
Unos inventure ili popisa robe
Unos artikla na skladište
Unos usluge
Unos kartice kao način plaćanja
Unos poklon bona
Prodaja poklon bona
Backup baze podataka
Restore baze podataka