Maloprodaja 2.0
maloprodaja 2.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

U dokumentu :
unos partnera
Odjava prodaje
Stanje skladišta
Narudžbenice

Partneri - kupci i dobavljači

Pod pojmom "partner" podrazumjevamo dobavljača ili kupca.

Prozor za manipulaciju i pregled partnera sastoji se od tablice za pregled (1), alatne trake za prilagođavanje prikaza i tražilice (2) te alatne trake za manipulaciju partnerima (3).

Kupci i dobavljači

Popis partnera

U kontrolnoj traci (2) nalaze se sljedeće kontrole :
Kontrole za manipulaciju popisom partnera

1 - Padajuća lista za odabir vrste partnera. Ovdje birate da li želite pregled dobavljača ili kupaca
2 - Gumb za popunjavanje podataka iz baze (refresh)
3 - Gumb za automatsko podešavanje širine redaka u tablici 1
4 - Gumb za automatsko podešavanje visine redaka u tablici 1
5 - Gumb za automatsko zaključavanje mogućnosti unosa ili promijene redaka direktno u tablici 1
6 - Polje za unos pojma za pretragu (tražilica)
7 - Gumb za početak pretrage popisa partnera (tražilica)


Manipulacija

U alatnoj traci za manipulaciju partnerima (3) nalaze se slijedeće kontrole

Panel za unos novog partnera

Novi partner

Otvara se panel za unos novog partnera. Obavezan podatak je samo naziv partnera, ali zbog ispisa različitih dokumenata dobro je popuniti sve podatke koji su vam dostupni. Ukoliko je odabran pregled kupaca, novi partner će biti dodan kao kupac, a ukoliko je odabran pregled dobavljača - novi partner će biti dodan kao dobavljač.

Uredi partnera

Otvara panel popunjen podacima partnera označenog na popisu. Nakon izmjene podataka kliknite na gumb "Promijeni"

Odjava prodaje robe u komisiji

Odjava prodaje

Je dokument kojim dobavljačima dostavljamo popis prodane robe, a koju Vi držite na skladištu komisione robe.
Na panelu odaberite vremensko razdoblje (datum od - do) za koje želite izradu dokumenta. Ukoliko žellite da program izradi dokument za sve dobavljače čija roba je prodana u zadanom periodu, ostavite opciju Sve dobavljače na popisu uključenu.
Ako želite izraditi dokument samo za određene dobavljače - označite ih na popisu i uključite opciju Označene dobavljače na popisu.
Tekst koji će se ispisivati prije i nakon popisa prodane robe, možete upisati tako da kliknete na opcije Tekst prije popisa robe ili Tekst poslije popisa robe i upišite željeni tekst.
Ako je opcija Ispisuj samo količine uključena na dokumentu će se ispisivati samo šifra, naziv i količina robe, te nabavna cijena i iznos ako je opcija isključena.
Za uređivanje količina robe prije samog ispisa uključite opciju Uredi prije ispisa. Ako je ta opcija uključena, program će nakon što kliknete na gumb Ispis odjava ili Izvoz u excel prikazati prozor u kojem će sa lijeve strane biti popis partnera koji imaju prodanu robu, a sa desne strane popis prodane robe za označenog partnera. U popisu prodane robe je i kolona Količina koju možete mijenjati.
Tako promijenjenu količinu će program i ispisati, ali neće nigdje zapamtiti.
Za slanje dokumenta na ispis kliknite gumb Ispis odjave, a ukoliko želite odjave spremiti kao Excel dokument kliknita na gumb Izvoz u Excel

Stanje količine robe na skladištu komisije

Stanje skladišta

Radi se o dokumentu koji se obično dobavljačima šalje krajem poslovne godine i u kojem se prijavljuje popis robe na skladištu komisije sa trenutnim stanjem količine.

Pravila za kontrole Sve dobavljače na popisu i Uredi prije ispisa su iste kao i kod ispisa "Odjava prodaje"

Narudžbenice

Narudžbenice

Izrada narudžbenica robe sastoji se od sljedećih kontrola


Upute za rad
Blagajna (PC-Kasa)
Skladište
Usluge
Partneri
Kartice
Poklon bonovi
Kalkulacije ili ulazni računi
Izvještaji
Statistika
Izlazni računi
Zapisnici o promijeni cijena
Povratnice robe dobavljaču
Inventure ili popisi robe
Dnevni polog
Opcije programa
Operateri
Korak po korak upute za ...
Instalacija programa
Unos računa (Kasa)
Unos kalkulacije
Unos zapisnika o promijeni cijena
Unos povratnice robe dobavljaču
Unos inventure ili popisa robe
Unos artikla na skladište
Unos usluge
Unos kartice kao način plaćanja
Unos poklon bona
Prodaja poklon bona
Backup baze podataka
Restore baze podataka