Maloprodaja 2.0
maloprodaja 2.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Blagajna (PC-Kasa)

Blagajna je prozor za unos (izdavanje) izlaznih računa i radi po principu PC Kase.
Upute za unos izlaznog računa putem kase pogledajte ovdje.

Blagajna ili PC-Kasa
Opis kontrola na kasi :

1.   Prikaz šifrarnika - klikom na gumb otvara se prozor za brzi odabir robe ili usluga (šifrarnik)
2.   Šifra / Barcode - polje za unos šifre ili očitanje barcode-a
3.   Naziv - naziv robe ili usluge koju želite dodati na račun
4.   Količina - polje za unos količine robe ili usluge koju želite dodati na račun
5.   Prikaz opcija računa - klikom na gumb otvara se prozor za odabir opcija računa
6.   Račun BROJ - polje za pregled ili promjenu broja računa
7.   Popis artikala - tablica za pregled artikala na računu
8.   Dodaj na račun - gumb za unos artikla definiranog u poljima 2, 3 i 4 na račun. Ako je jedna od tih kontrola fokusirana dovoljno je pritisnuti tipku "ENTER"
9.   Briši sa računa - gumb za brisanje artikla označenog u tablici za pregled artikala (7).
10. UNOS RAČUNA - gumb za unos računa u bazu podataka.
11. Povrat novca - prikaz prozora za izračun povrata novca (kusur)
12. Način plaćanja - padajuća lista za odabir načina plaćanja računa
13. Vrsta kartice - padajuća lista za odabir kreditne kartice kojom se plaća račun (ako je način plaćanja "Kartica")
14. Poklon bon - biranje vrste poklon bona kojim se plaća račun (ukoliko je opcija uključena)
15. Popust - polja za unos postotka ili iznosa popusta koji želite odobriti za račun
16. Odabir kupca - prikaz prozora za odabir ili brzi unos kupca. Tako odabranog kupca program veže pamti i veže uz račun
17. Kupac - polje za upis kupca. Služi samo za ispis nakon unosa i ne veže ga uz račun.
18. Iznos ukupno - polje za pregled ukupnog iznosa računa.

Za uvećanje kliknite na sliku
Opcije računa
Prozor za brzi odabir opcija računa
Šifrarnik
Prozor za brzi odabir robe ili usluga za račun
Odabir kupca
Prozor za brzi odabir kupca

Upute za rad
Blagajna (PC-Kasa)
Skladište
Usluge
Partneri
Kartice
Poklon bonovi
Kalkulacije ili ulazni računi
Izvještaji
Statistika
Izlazni računi
Zapisnici o promijeni cijena
Povratnice robe dobavljaču
Inventure ili popisi robe
Dnevni polog
Opcije programa
Operateri
Korak po korak upute za ...
Instalacija programa
Unos računa (Kasa)
Unos kalkulacije
Unos zapisnika o promijeni cijena
Unos povratnice robe dobavljaču
Unos inventure ili popisa robe
Unos artikla na skladište
Unos usluge
Unos kartice kao način plaćanja
Unos poklon bona
Prodaja poklon bona
Backup baze podataka
Restore baze podataka