Maloprodaja 2.0
maloprodaja 2.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

U dokumentu :
Dnevni utržak
Knjiga popisa (KP)
Robno stanje
Promet usluga

Izvještaji

Izvještaji ugrađeni u program su tu sa svrhom olakšavanja prenosa podataka u knjigovodstvo i brže preglede evidencije kretanja nabave i prodaje roba i usluga.

Pregled dnevnih utržaka

Dokument u kojem možemo vidjeti evidenciju dnevnih utržaka u maloprodaji razvrstan po datumu i načinu plaćanja.
Uvijeti po kojima možete generirati izvještaj su početni i završni datum ispisa.

Pregled dnevnih utržaka Pregled dnevnih utržaka

Blagajnički izvještaj

Dokument koji prikazuje stanje novca u kasi, iznose računa razvrstane po načinu plaćanja i rekapitulaciju poreza.

Blagajnički izvještaj Blagajnički izvještaj Odabir uvijeta za ispis balagajničkih izvještaja

Knjiga popisa robe (KP Obrazac)

Dnevnik zaduženja i razduženja skladišta trgovačke robe. Posebno se vodi KP Obrazac za skladište vlastite, a posebno za skladište robe u komisij. Knjiga popisa se vodi po prodajnim (maloprodajnim) cijenama, a može se ispisati za vremansko razdoble (interval datum od -do).

Knjiga popisa robe ili KP Obrazac Knjiga popisa robe ili KP Obrazac

Robno stanje

Pregled nabave i prodaje robe u količinama, a može se ispisati za neki vremenski interval (datum od - do), za određeni datum. Također se može izabrati skladište za koje se radi izvještaj i da li želite vidjeti svu robu sa tog skladišta, neovisno o tome da li je artikal imao promet u zadanom razdoblju ili datumu.

Robno stanje Robno stanje Robno stanje

Knjiga prometa usluga

Generira se izvještaj sa popisom prodaje usluga razvrstan po datumu i nazivu usluge. Također su vidljivi brojevi računa na kojima se prodana usluga nalazi i iznosi prodaje razvrstani po načinu plaćanja

Knjiga prometa usluga Knjiga prometa usluga

Izvještaj o zaradi

Generira izvještaj prodaje razvrstan po datumu sa razradom iznosa ostavarenih putem vlastite robe, komisione robe i usluge. Također je vidljiv i način plaćanje, iznos poreza i iznos marže, tj. zarade ostvarene prodajom

Izvještaj o zaradi Izvještaj o zaradi

Prodaja poklon bonova

Izrada izvještaja u kojem je vidljiv iznos ostavren prodajom poklon bonova (poklon bonovi su u ovom slučaju roba, a ne način plaćanja.

Prodaja poklon bonova IProdaja poklon bonova
Upute za rad
Blagajna (PC-Kasa)
Skladište
Usluge
Partneri
Kartice
Poklon bonovi
Kalkulacije ili ulazni računi
Izvještaji
Statistika
Izlazni računi
Zapisnici o promijeni cijena
Povratnice robe dobavljaču
Inventure ili popisi robe
Dnevni polog
Opcije programa
Operateri
Korak po korak upute za ...
Instalacija programa
Unos računa (Kasa)
Unos kalkulacije
Unos zapisnika o promijeni cijena
Unos povratnice robe dobavljaču
Unos inventure ili popisa robe
Unos artikla na skladište
Unos usluge
Unos kartice kao način plaćanja
Unos poklon bona
Prodaja poklon bona
Backup baze podataka
Restore baze podataka