Maloprodaja 2.0
maloprodaja 2.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

U dokumentu :
manipulacija
filtriranje

Inventure ili popisi robe

Inventure su popisi robe na skladištu sa ciljem usklađivanja stanja skladišta u preogramu sa stvarnim stanjem skladišta. Ako je inventura prva u poslovnoj godini, onda se u Knjizi popisa robe zavodi kao početno zaduženje skladišta. Ukoliko inventura nije prva u poslovnoj godini onda se evidentira samo eventualni višek ili manjak kao zaduženje ili razduženje.

Upute za izradu inventure pogledajte ovdje

U programu "Maloprodaja 2.0" inventura ima status Zaključena. Ako kod unosa inventure definirate da je zaključena program ju evidentira u Knjizi KP, a ako nije zaključena program smatra da još niste gotovi sa izradom popisa robe te ju definira kao radnu. Takva , radna, inventura nije evidentirana u KP obrascu.

< Popis inventura ili popisa robe

Prozor za pregled i manipulaciju inventura podijeljen je na tri cijeline i to:

1. Popis inventura - tablica sa inventura povratnica i alatna traka sa kontrolama za opcije pregleda i ispis dokumenata vezanih uz inventure
2. Manipulacija - alatna traka sa kontrolama za manipulaciju
3. Filtriranje - alatna traka sa kontrolama za filtriranje inventura

Popis inventura

Iznad popisa inventura nalazi se alatna traka sa kontrolama za ispis i opcije pregleda.
Alatna traka za pregled inventura

Manipulacija

Panel za manipulaciju

Alatna traka sadrži sljedeće kontrole za manipulaciju :

Nova inventura - otvara prozor za unos nove inventure

Briši označenu - briše inventuru označenu na popisu

Uredi označenu - otvara prozor za unos nove inventure popunjen podacima iz inventure označene na popisu. Ukoliko je inventura označena kao Zaključena program dozvoljava samo pregled

Izvoz u Excel - izvoz inventure označene na popisu u Excel dokument

Filtriranje

Panel za filtriranje popisa računa

Alatna traka sadrži sljedeće kontrole za filtriranje popisa inventura :

Period od: - datum od kojeg želite prikaz inventura na popisu

Period do : - datum do kojeg želite prikaz inventura na popisu

Popuni popis - popunjavanje popisa inventura prema gore zadanim uvijetima

Upute za rad
Blagajna (PC-Kasa)
Skladište
Usluge
Partneri
Kartice
Poklon bonovi
Kalkulacije ili ulazni računi
Izvještaji
Statistika
Izlazni računi
Zapisnici o promijeni cijena
Povratnice robe dobavljaču
Inventure ili popisi robe
Dnevni polog
Opcije programa
Operateri
Korak po korak upute za ...
Instalacija programa
Unos računa (Kasa)
Unos kalkulacije
Unos zapisnika o promijeni cijena
Unos povratnice robe dobavljaču
Unos inventure ili popisa robe
Unos artikla na skladište
Unos usluge
Unos kartice kao način plaćanja
Unos poklon bona
Prodaja poklon bona
Backup baze podataka
Restore baze podataka