Maloprodaja 2.0
maloprodaja 2.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

U dokumentu :
Opis prozora
Izrada kalkulacije
   Dobavljač i skladište
   Unos robe
   Unos kalkulacije

Unos kalkulacije

U programu "Maloprodaja 2.0" kalkulacija je unos robe na skladište preko ulaznog računa i ujedno definiranje prodajne cijene artikala.

Za uvećanje kliknite na sliku
Opis prozora za izradu kalkulacije

Opis prozora za izradu kalkulacije

Prozor za izradu kalkulacije se sastoji od četiri osnovna djela :
1. Alatne trake za odabir dobavljača, skladišta, broja kalkulacije i oznaku/broj ulaznog računa prema kojem radimo kalkulaciju.
2. Panela sa kontrolama za dodavanje artikala na kalkulaciju, definiranje prodajne cijene i stavaka za ispis deklaracija.
2. Popis artikala (robe) koja je dodana u kalkulaciju
2. Alatne trake sa kontrolama za zbirni pregled iznosa i unos kalkulacije u bazu podataka

Izrada kalkulacije

Dobavljač, skladište, broj kalkulacije i dobavljačev broj ulaznog računa

U alatnoj traci (označena brojem 1 na slici) morate odabrati dobavljača koji je ispostavio ulazni račun na temelju kojeg izrađujete kalkulaciju i skladište na koje se roba sa tog računa unosi.
Skladište može biti vlastite robe (unos na temelju ulaznog računa) ili skladište robe u komisiji (unos na temelju dostavnice).

Ovdje možete unijeti i dobavljačev broj ili oznaku ulaznog računa ili dostavnice (korisno zbog naknadne pretrage).
Odabir dobavljača i odabir skladišta
Odabir dobavljača
Odabir skladišta


Unos artikala u kalkulaciju

Upišite šifru robe u polje "Šifra". Ukoliko artikal već postoji na skladištu program će Vam popuniti polja "Naziv", "Barcode", "Grupa artikala", i "Mjerna jedinica". Ako robu prvi puta unosite na skladište morati ćete sami upisati te podatke.
Obavezan je unos svih podataka osim Barcode-a i dodatnog podatka

Nakon toga u polje Količina unesite količinu robe, te u polje Kupovna cijena osnovnu (kupovnu) cijenu robe. Ukoliko Vam na ulaznom računu nije iskazana jedinična cijena možete u polje Kupovni iznos upisati kupovni iznos, a program će taj iznos podijelit sa količinom i taj podatak prikazati kao Kupovnu cijenu.

Ako Vam je na robu odobren rabat ili popust te podatke možete unijeti u postotku (kupovne cijene), jediničnom ili ukupnom iznosu. Poje Ovisni trošak nabave je predviđen za unos npr. troškova prijevoza ili carine koji želite ukalkulirati u cijenu proizvoda.

Nabavna cijena se dobije sljedećim izračunom
  Kupovna cijena
- Popust
- Rabat
+ Ovisni trošak nabave
= Nabavna cijena


Definiranje prodajne cijene

Prodajnu cijenu možete definirati na dva načina:

1. Unos marže - program računa prodajnu cijenu
U polja Marža (%), Marža jedinično ili Marža iznos upišite postotak, jedinični ili ukupni iznos marže koji želite obračunati na taj proizvod.
Nakon toga odabertite poreznu tarifu koja će se obračunavati kod prodaje, a program će Vam izračunati prodajnu cijenu artikla

2. Unos prodajne cijene - program računa maržu
Odaberite poreznu tarifu i u polje prodajna cijena upišite cijenu po kojoj želite prodavati proizvod, a program će na temelju tih podataka i nabavne cijene izračunati postotak i jedinični i ukupni iznos marže
Unos ili odabir šifre, količine, kupovne i prodajne cijene
Unos ili odabir šifre
Unos količine Unos kupovne cijene Unos prodajne cijene


Ispis deklaracije proizvoda

Ukoliko želite da program nakon unosa kalkulacije ispiše deklaraciju za taj proizvod kliknite na link DEKLARACIJA i pojaviti će se panel sa opcijama i poljima za unos podataka koji su potrebni za ispis deklaracije.
ISPIS DEKLARACIJE U KOLIČINI ARTIKLA - ako je opcija uključena program će ispisati deklaraciju onoliko puta kolika je količina artikla. Naprimjer, ako je količina artikla 10 program će deset puta ispisati deklaraciju
RUČNI UNOS PROIZVOĐAČA I ZEMLJE PORIJEKLA - ako je opcija uključena morate u za to predviđena polja upisati proizvođača i zemlju porijekla
GENERIČKI TEKST ZA ISPIS PROIZVOĐAČA I ZEMLJE PORIJEKLA - ako je opcija uključena će umjesto proizvođača i zemlje porijekla ispisivati tekst koji ste Vi unijeli

Deklaracija
Deklaracija

Dodavanje proizvoda u tablicu

Još Vam je preostalo da dodate proizvod u tablicu sa artiklima. Nakon što kliknete na gumb Dodaj na popis proizvod će se pojaviti u popisu. Ukoliko ste pogriješili prilikom kalkulacije tog proizvoda, nađite ga na popisu i kliknite na link (u popisu) Uredi. Program će popuniti sva polja podacima koje ste unijeli za taj proizvod te nakon što napravite ispravke kliknite na gumb Prihvati promijeni za prihvaćanje ispravaka.

Unos računa

Za unos kalkulacije u bazu podataka kliknite na gumb "Spremi kalkulaciju" i program će istu pohraniti u bazi podataka.

Nakon unosa kalkulacije program će proći kroz sve artikle i provijeriti da li artikal postoji na skladištu te ukoliko ne postoji naparaviti unos. Ukoliko proizvod postoji na skladištu program će prvo provijeriti da li je prodajna cijena na kalkulaciji ista kao i prodajna cijena na skladištu.
Ako su cijene različite program će automatski generirati Zapisnik o promijeni cijena kojim će smanjiti ili povećati vrijednost skladišta na temelju nove prodajne cijene (na kalkulaciji).
Nakon toga program zadužuje Knjigu popisa robe za prodajnu vrijednost kalkulacije

Unos kalkulacije
Unos kalkulacije
Upute za rad
Blagajna (PC-Kasa)
Skladište
Usluge
Partneri
Kartice
Poklon bonovi
Kalkulacije ili ulazni računi
Izvještaji
Statistika
Izlazni računi
Zapisnici o promijeni cijena
Povratnice robe dobavljaču
Inventure ili popisi robe
Dnevni polog
Opcije programa
Operateri
Korak po korak upute za ...
Instalacija programa
Unos računa (Kasa)
Unos kalkulacije
Unos zapisnika o promijeni cijena
Unos povratnice robe dobavljaču
Unos inventure ili popisa robe
Unos artikla na skladište
Unos usluge
Unos kartice kao način plaćanja
Unos poklon bona
Prodaja poklon bona
Backup baze podataka
Restore baze podataka